Reklamacje

Klienci dokonujący zakupów w naszym sklepie mają prawo do reklamacji w ramach gwarancji producenta
(więcej informacji w zakładce Gwarancja producenta) bądź prawa o rękojmi.

Podstawą do zgłoszenia reklamacji jest występowanie fizycznej lub prawnej wady towaru.

 

Wada fizyczna towaru:

 • Towar nie działa jak powinien, jest uszkodzony lub popsuł się w ciągu 2 lat od daty zakupu;
 • Nie nadaje się do tego, do czego jest zwykle używany (np.: płytki mrozoodporne pękają pod wpływem zbyt niskiej temperatury);
 • Nie ma właściwości, o których zapewniał sprzedawca lub reklama;
 • Jest niekompletny, tzn.: nie zawiera wszystkich wymaganych elementów.

Wada prawna towaru:

 • Towar kupiony przez Konsumenta jest własnością osoby trzeciej;
 • Towar kupiony przez Konsumenta jest obciążony prawem osoby trzeciej;
 • Towar kupiony cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

Prawo do skorzystania z rękojmi wygasa po 24 miesiącach od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy
lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy,
tj. od dnia, w którym odebrana została przesyłka z towarem.

Należy zauważyć, iż w przypadku pierwszego roku od nabycia towaru, istnieje domniemanie,
że wada istniała już w momencie zakupu.

W przypadku zgłoszenia wady w późniejszym terminie, pomiędzy 12 a 24 miesiącem,
obowiązkiem zgłaszającego towar Konsumenta jest wykazanie istnienia wady w dniu zakupu.

Jeżeli Sklep dokonałby zatajenia wady sprzedanego produktu, posiadacie Państwo możliwość
zgłoszenia rękojmi po upływie powyższych terminów.

 

W sytuacji wystąpienia którejkolwiek z tych wad możecie Państwo złożyć do naszego Sklepu
reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:

 • Wymiany towaru na nowy;
 • Naprawy towaru;
 • Obniżenia ceny:
 • Odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

 

Reklamację Sklep przyjmuję zarówno w formie listownej, jak i elektronicznej, najlepiej jednak złożyć ją na piśmie. Warto zawrzeć w niej następujące informacje:

 • datę sporządzenia oświadczenia reklamacyjnego;
 • strony umowy (sprzedawca i kupujący);
 • datę nabycia towaru, jego rodzaj i cenę;
 • przyczynę reklamacji;
 • czas, w jakim ujawniła się wada;
 • żądanie (np. naprawienia wady, wymiany towaru, obniżenia ceny, zwrotu pieniędzy).

 

Wraz z pisemnym oświadczeniem, bądź po wysłaniu wiadomości elektronicznej,
należy odesłać wadliwy towar na adres:

Redshield
Jerzego Antoniewicza 9
15-166 Białystok

adres mailowy: kontakt@redshield.expert

Sklep ma obowiązek ustosunkować się do Państwa żądań w ciągu 14 dni.

Odpowiedź w sprawie reklamacji wysyłana jest poprzez pocztę elektroniczną na podany wcześniej e-mail.
W przypadku braku odpowiedzi reklamacja jest uznana jako zasadna, co skutkuje spełnieniem Państwa żądań.

Jeżeli reklamacja dotycząca wady produktu została uznana, obowiązek zwrotu kosztów przesyłki spoczywa
na sprzedającym. W przypadku reklamacji odrzuconej koszty te pokrywa kupujący.