Prawo do odstąpienia od umowy

Zgodnie z ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) mają Państwo prawo
do odstąpienia od umowy o zakup produktu w sklepie internetowym w terminie 14 dni od odebrania towaru
bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować osobę odpowiedzialną za wykonanie czynności odstąpienia od umowy: Karolinę Pruszyńską, działającą w ramach StartUp-u Redshield Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. (Informujemy, iż oświadczenie może zostać przesłane na przykład pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@redshield.expert)

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informacje dotycząca wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
(14 dni od dnia zawarcia umowy).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Wzór formularza do pobrania tutaj.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności,
w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie po otrzymaniu zwróconej przesyłki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informacje o Państwa odstąpieniu od umowy.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny
niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.